Wil jij voor één dag een echte game-designer zijn? Wil je een game bedenken die ook echt gemaakt gaat worden? Dat kan! Wij zijn op zoek naar jongeren die een game bedenken om te leren wat veilig online gedrag is. Met deze game ontdekken jij en je vrienden hoe je veilig op internet kunt surfen, chatten, appen, gamen en chillen. Want hoewel internet vooral leuk en leerzaam is, soms gebeuren er ook minder fijne dingen zoals digitaal pesten of sexting. Wil jij voorkomen dat jij of één van je vrienden of vriendinnen daar mee te maken krijgt en zit je in de tweede klas van een openbare, christelijke, of reformatorische school? Help ons dan met het bouwen van deze game!

Wegens een tekort aan aanmeldingen gaat het jammer genoeg niet door, voor meer informatie betreffende een nieuw moment, zie de GGD Zeeland pagina.


De GGD gaat zorgvuldig om met de privacy van de klanten. In de folder Bescherming persoonsgegevens staat duidelijk omschreven hoe wij uw privacy beschermen.

‘Game designer voor 1 dag’ is een initiatief van de GGD Zeeland. We weten dat jongeren veel gebruik maken van social media en andere online mogelijkheden. Het hoort bij de puberteit dat jongeren hiermee experimenteren maar tegelijkertijd de mogelijke schadelijke gevolgen (nog) niet (helemaal) inzien. Gezond online gedrag is één van de onderwerpen tijdens het gesprek met de jeugdverpleegkundige als uw kind in de tweede klas van het voortgezet onderwijs zit. We willen daarbij graag aansluiten bij de belevingswereld van uw kind en we weten ook dat pubers vooral leren door ‘zelf te doen’ en te experimenteren. Daarom zijn we op zoek naar andere manieren van voorlichting en is het idee ontstaan om een ‘serious game’ te ontwikkelen. Een spel waarin kinderen zelf kunnen ervaren wat veilig en onveilig gedrag is in de online wereld. Een game voor jongeren, moet ook door jongeren bedacht worden! Daarom organiseren we 7 april de bijeenkomst ‘Game designer voor 1 dag’. Tijdens deze dag, die begeleidt wordt door medewerkers van Game Solutions Lab gaan we aan de slag met het ontwerpen van de game, die later ook echt ontwikkeld en ingezet zal gaan worden.

Meer weten? Dan kunt u terecht bij de projectleiders van de GGD Zeeland. Yvonne Roskam, Jeugdarts: yvonne.roskam@ggdzeeland.nl / 0627064157 Wendy Marinissen, jeugdverpleegkundige: wendy.marinissen@ggdzeeland.nl / 0627032702

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw en wordt in samenwerking uitgevoerd met Game Solutions Lab en het Julius Centrum (onderdeel Universitair Medisch Centrum Utrecht).